2013

Örebro Barock

söndag  7 april

S:t Nicolai kyrka, kl 18.00

BACH-Motetter

J S Bach  Motetter nr 226, 227, 228 & 230

Örebro Kammarkör och Örebro Barock, dir. Fred Sjöberglördag 13 april

S:t Nicolai kyrka, kl 16.00

Barockkonsert

Lully Armide-svit

J S Bach "Seufzer, Tränen, Kummer, Not" ur BWV 21

J S Bach "Mein gläubiges Herze" ur BWV 68

Pachelbel Kanon

J S Bach "Wie zittern und wanken" ur BWV 105

Telemann Svit e-moll TWV 55:e10

Anna-Sofia Gahnfelt, sopran och Örebro Barocksöndag 8 september

Olaus Petri kyrka och Sveriges Radio P1, kl 11.03

Bach-högmässa

J S Bach Kantat nr 138, "Warum betrübst du dich, mein Herz"

Olaus Petri Vocalis och Örebro Barock, dir. Mats Bertilssonsöndag 1 december

S:t Nicolai kyrka, kl 18.00

Juloratoriet

J S Bach Juloratoriet BWV 248 del 1-3

S:t Nicolai Motettkör och Örebro Barock, dir. Karl Magnus Janssonsöndag 15 december

Sveriges Radio  P1, kl 11.03

Bach-gudstjänst

J S Bach Kantat nr 61 "Nun komm, der Heiden Heiland"

Olaus Petri Vocalis och Örebro Barock, dir. Mats Bertilsson


© Örebro Barock 2019

2013